Home รายงานข่าว

รายงานข่าว

ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีด

ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีดิ้ลฟิตรี 1441 ฮ.

สารบัญเนื้อหากำหนดการดูดวงจันทร์เพื่อเข้าวันอีดิ้ลฟิตรีเชิญชมถ่ายทอดสดประกาศผลการดูดวงจันทร์ กำหนดการดูดวงจันทร์เพื่อเข้าวันอีดิ้ลฟิตรี จุฬาราชมนตรีประกาศ : จะมีการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮ.ศ. 1441 (วันอีดิลฟิตรี) ในวันศุกร์...

Most Read

15 มารยาทที่ภรรยาควรปฏิบัติต่อสามี

โดยอิหม่ามอัซซะฮะบียฺ รอหิมาฮุลลอฮฺ จำเป็นสำหรับสตรีที่จะต้อง : มีความละอายต่อสามีของนางอย่างสม่ำเสมอลดสายตาของนางลงเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาเชื่อฟังคำสั่งใช้ของเขานิ่งเงียบในตอนที่เขาพูดลุกขึ้นยืนในตอนที่เขามาออกห่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขาโกรธลุกขึ้นไปพร้อมกับเขาในตอนที่เขาออกไปนำเสนอตัวของนางให้เเก่เขาในตอนที่เขานอนละทิ้งการทรยศต่อเขาในตอนที่อยู่ลับหลังเขา ทั้งในเรื่องบนเตียงของเขา ทรัพย์สินของเขา เเละบ้านของเขามีกลิ่นหอมดูเเลปากด้วยซิว๊าก(ไม้แปรงฟัน) เเละดูเเลร่างกายด้วยชะมดเชียงเเละเครื่องหอมอยู่สม่ำเสมอประดับประดาอยู่สม่ำเสมอในตอนที่เขาอยู่นางจะต้องละทิ้งการนินทาให้เกียรติครอบครัวเเละเครือญาติของเขามองสิ่งเล็กน้อยที่ได้จากเขาให้เป็นสิ่งที่มากมาย

ทำไมแต่งงานกันหลายคู่ ในเดือนเชาวาล ?

สารบัญหัวข้อสังเกตุเห็นมีหลายคู่แต่งงานในเดือนเชาวาลมีสุนนะห์ให้แต่งงานในเดือนเชาวาลความเชื่อที่ผิด ว่าห้ามแต่งงานในเดือนเชาวาลสรุปอีกครั้งอ้างอิง สังเกตุเห็นมีหลายคู่แต่งงานในเดือนเชาวาล เคยสังเกตุไหมว่า หลังจากเดือนเรามะฎอนมา พอผ่านวันอีดทีไร ในช่วงเดือนเชาวาลนี้ เรามักจะเห็นคู่แต่งงานกันเยอะมาก ยังไงเราก็ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวทุก ๆ...

ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีดิ้ลฟิตรี 1441 ฮ.

สารบัญเนื้อหากำหนดการดูดวงจันทร์เพื่อเข้าวันอีดิ้ลฟิตรีเชิญชมถ่ายทอดสดประกาศผลการดูดวงจันทร์ กำหนดการดูดวงจันทร์เพื่อเข้าวันอีดิ้ลฟิตรี จุฬาราชมนตรีประกาศ : จะมีการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮ.ศ. 1441 (วันอีดิลฟิตรี) ในวันศุกร์...

จุฬาฯ ผ่อนปรนให้ละหมาดวันอีด โดยมีเงื่อนไขดังนี้

จุฬาราชมนตรี ประกาศอนุญาตให้ละหมาดวันอีดิ้ลฟิตรี โดยมีระเบียบการปฎิบัติตามประกาศดังนี้ สารบัญเนื้อหา ประกาศจุฬาฯ ผ่อนปรนให้ละหมาดวันอีดิ้ลฟิตรีให้ตามมาตรการ ประกาศเรื่องการผ่อนปรนให้ละหมาดวันศุกร์ให้กระชับเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจหากที่ใดทำไม่ได้ ให้แจ้งละหมาดที่บ้านให้งดเลี้ยงอาหาร และกิจกรรมที่รวมตัวกันอ้างอิง ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีลฟิตร์ 

มีคนเห็นดวงจันทร์ วันที่ 1 รอมฎอน 1441 ฮ. ตรงกับ 24 เม.ย. 63

ตามที่ได้มีการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 รอมฏอน 1441 ฮ. ณ หอดูดวงจันทร์ เขาปาเระ อ.ยะหา จ.ยะลา ผลปรากฎว่านายหะยีหามะ คละ พร้อมหะยีอาหามะ ลาบูอาปี และชาวบ้านผู้ติดตามดูดวงจันทร์ กว่า 30 ปี...

ชมถ่ายทอดสด ประกาศผลการดูดวงจันทร์

สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน รับชมการถ่ายทอดสด การประกาศผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1441 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563

ดูดวงจันทร์เพื่อเข้าเดือนเราะมะฎอน

เตรียมเข้าสู่ เดือนเราะมะฎอน จุฬาราชมนตรีประกาศ : จะมีการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเราะมะฎอน ฮ.ศ. 1441 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 📍 ซึ่งถ้าในวันดังกล่าวมีการเห็นดวงจันทร์วันที่...