Homeประกาศจุฬาราชมนตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี

ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีด

ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีดิ้ลฟิตรี 1441 ฮ.

สารบัญเนื้อหากำหนดการดูดวงจันทร์เพื่อเข้าวันอีดิ้ลฟิตรีเชิญชมถ่ายทอดสดประกาศผลการดูดวงจันทร์ กำหนดการดูดวงจันทร์เพื่อเข้าวันอีดิ้ลฟิตรี จุฬาราชมนตรีประกาศ : จะมีการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮ.ศ. 1441 (วันอีดิลฟิตรี) ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 📍 ซึ่งถ้าในวันดังกล่าวมีการเห็นดวงจันทร์วันที่ 1 เชาวาล 1441 (วันอีดิลฟิตรี) จะตรงกับวันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาม 2563 📍 เเต่ถ้าหากว่าไม่มีการเห็นดวงจันทร์วันที่ 1...

Most Read