Home ประกาศจุฬาราชมนตรี จุฬาฯ ผ่อนปรนให้ละหมาดวันอีด โดยมีเงื่อนไขดังนี้

จุฬาฯ ผ่อนปรนให้ละหมาดวันอีด โดยมีเงื่อนไขดังนี้

จุฬาราชมนตรี ประกาศอนุญาตให้ละหมาดวันอีดิ้ลฟิตรี โดยมีระเบียบการปฎิบัติตามประกาศดังนี้

ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีลฟิตร์ 

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีจํานวนผู้ติดเชื้อลดลง และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกําหนดตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อเป็นการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด ๑๙ และมีมาตรการผ่อนคลายให้ดําเนินหรือทํากิจกรรมบางอย่างได้โดยมีเงื่อนไขนั้น จึงพิจารณาเห็นควรให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีดิ้ลฟิตร์สําหรับมัสยิดที่มีความพร้อมในการปฏิบัติ ตามมาตรการที่กําหนดและอยู่ในพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ ดังนี้ 


ให้ตามมาตรการ ประกาศเรื่องการผ่อนปรนให้ละหมาดวันศุกร์

1. ให้มัสยิดจัดเตรียมพื้นที่เปิด เช่น ลานมัสยิดรวมถึงพื้นที่ในอาคารมัสยิด อาคารเรียน ประจํามัสยิด ที่โล่งกว้าง หรือสนามกีฬาในชุมชน สําหรับละหมาดอีดิ้ลฟิตร์ โดยให้ดําเนินมาตราการตาม ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฏิบัติ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด 


ให้กระชับเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ

2. ให้รีบปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีลฟิตร์ เมื่อเข้าเวลาและให้กระชับเวลาในการ ละหมาดและคุตบะห์ ไม่เกิน 20 นาที 


หากที่ใดทำไม่ได้ ให้แจ้งละหมาดที่บ้าน

3. หากมัสยิดใดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ ๑ ได้ ให้มัสยิดแจ้งสัปปุรุษละหมาดที่บ้านใน ลักษณะรวมกันเป็นครอบครัว จํากัดเฉพาะญาติพี่น้องเท่านั้น โดยไม่ต้องอ่านคุตบะห์ 


ให้งดเลี้ยงอาหาร และกิจกรรมที่รวมตัวกัน

4. ให้มัสยิดงดการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมละหมาดและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้ง ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีจํานวนมาก เช่น การเยี่ยมญาติ การเยี่ยม กุโบร์ (สุสาน) และการจัดเลี้ยงอาหารในเคหสถาน หากมีความจําเป็นให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และคําแนะนําของทางราชการและประกาศจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


อ้างอิง

จุฬาให้ละหมาดอีด

Most Popular

วิธีดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิเตร และประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง

มีบัญญัติให้อ่านดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ ซึ่งมีรายงานจากท่านหะซัน บิน อะลียฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุมา ในบางสายรายงาน จากสายรายงานของชุอฺบะฮฺ บิน อัลฮัจญาจ อัลกูฟียฺ ในบันทึกของอัตติรมิซียฺและท่านอื่น ๆ ว่าแท้จริงท่านนบีﷺได้สอน(ท่านหะซัน)ให้กล่าวในดุอาอฺกุนูตว่า : اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي...

งดตัดเล็บ ตัดผม สำหรับผู้ที่จะทำกุรบ่าน

จำเป็นต้องงดตัดเล็บตัดผมสำหรับผู้ที่จะทำอุฎฮียะฮฺ เมื่อเป็นที่เเน่ชัดเเล้วว่าได้เข้าสู่เดือนซุลฮิจญะฮฺ โดยพิจารณาจากการลับขอบฟ้าของดวงอาทิตย์วันสุดท้ายของเดือนซุลเกี๊ยะดะฮฺ เป็นที่ต้องห้ามสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะทำอุฎฮียะฮฺที่เขาจะตัดเล็บ ตัดผม เเละขนทุกส่วนบนร่างกายของเขา ซึ่งข้อชี้ขาดนี้เจาะจงเฉพาะผู้เป็นเจ้าของอุฎฮียะฮฺเท่านั้น โดยไม่ได้ครอบคลุมไปถึงบุคคลอื่นๆภายในครอบครัวของเขา ฉะนั้นการงดเว้นดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับภรรยาเเละลูกๆของเขา ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงมือเชือดอุฎฮียะฮฺเเทนเจ้าของๆมันก็ไม่เข้าในข้อห้ามดังกล่าว เเละไม่มีความเเตกต่างใดๆในข้อห้ามนี้ ไม่ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของอุฎฮียะฮฺจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาม...

15 มารยาทที่ภรรยาควรปฏิบัติต่อสามี

โดยอิหม่ามอัซซะฮะบียฺ รอหิมาฮุลลอฮฺ จำเป็นสำหรับสตรีที่จะต้อง : มีความละอายต่อสามีของนางอย่างสม่ำเสมอลดสายตาของนางลงเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาเชื่อฟังคำสั่งใช้ของเขานิ่งเงียบในตอนที่เขาพูดลุกขึ้นยืนในตอนที่เขามาออกห่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขาโกรธลุกขึ้นไปพร้อมกับเขาในตอนที่เขาออกไปนำเสนอตัวของนางให้เเก่เขาในตอนที่เขานอนละทิ้งการทรยศต่อเขาในตอนที่อยู่ลับหลังเขา ทั้งในเรื่องบนเตียงของเขา ทรัพย์สินของเขา เเละบ้านของเขามีกลิ่นหอมดูเเลปากด้วยซิว๊าก(ไม้แปรงฟัน) เเละดูเเลร่างกายด้วยชะมดเชียงเเละเครื่องหอมอยู่สม่ำเสมอประดับประดาอยู่สม่ำเสมอในตอนที่เขาอยู่นางจะต้องละทิ้งการนินทาให้เกียรติครอบครัวเเละเครือญาติของเขามองสิ่งเล็กน้อยที่ได้จากเขาให้เป็นสิ่งที่มากมาย

ทำไมแต่งงานกันหลายคู่ ในเดือนเชาวาล ?

สารบัญหัวข้อสังเกตุเห็นมีหลายคู่แต่งงานในเดือนเชาวาลมีสุนนะห์ให้แต่งงานในเดือนเชาวาลความเชื่อที่ผิด ว่าห้ามแต่งงานในเดือนเชาวาลสรุปอีกครั้งอ้างอิง สังเกตุเห็นมีหลายคู่แต่งงานในเดือนเชาวาล เคยสังเกตุไหมว่า หลังจากเดือนเรามะฎอนมา พอผ่านวันอีดทีไร ในช่วงเดือนเชาวาลนี้ เรามักจะเห็นคู่แต่งงานกันเยอะมาก ยังไงเราก็ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวทุก ๆ...