HomeRef Facebook15 มารยาทที่ภรรยาควรปฏิบัติต่อสามี

15 มารยาทที่ภรรยาควรปฏิบัติต่อสามี

โดยอิหม่ามอัซซะฮะบียฺ รอหิมาฮุลลอฮฺ

จำเป็นสำหรับสตรีที่จะต้อง :

 1. มีความละอายต่อสามีของนางอย่างสม่ำเสมอ
 2. ลดสายตาของนางลงเมื่ออยู่ต่อหน้าเขา
 3. เชื่อฟังคำสั่งใช้ของเขา
 4. นิ่งเงียบในตอนที่เขาพูด
 5. ลุกขึ้นยืนในตอนที่เขามา
 6. ออกห่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขาโกรธ
 7. ลุกขึ้นไปพร้อมกับเขาในตอนที่เขาออกไป
 8. นำเสนอตัวของนางให้เเก่เขาในตอนที่เขานอน
 9. ละทิ้งการทรยศต่อเขาในตอนที่อยู่ลับหลังเขา ทั้งในเรื่องบนเตียงของเขา ทรัพย์สินของเขา เเละบ้านของเขา
 10. มีกลิ่นหอม
 11. ดูเเลปากด้วยซิว๊าก(ไม้แปรงฟัน) เเละดูเเลร่างกายด้วยชะมดเชียงเเละเครื่องหอมอยู่สม่ำเสมอ
 12. ประดับประดาอยู่สม่ำเสมอในตอนที่เขาอยู่
 13. นางจะต้องละทิ้งการนินทา
 14. ให้เกียรติครอบครัวเเละเครือญาติของเขา
 15. มองสิ่งเล็กน้อยที่ได้จากเขาให้เป็นสิ่งที่มากมาย

อ้างอิง


กำลังน่าสนใจตอนนี้

เผย! เคล็ดลับสุขภาพดีขึ้นง่าย ๆ ด้วยนมอูฐสูตรใหม่นำเข้า มีฮาลาล

Most Popular

หมวดหมู่