Home Ref Facebook 15 มารยาทที่ภรรยาควรปฏิบัติต่อสามี

15 มารยาทที่ภรรยาควรปฏิบัติต่อสามี

โดยอิหม่ามอัซซะฮะบียฺ รอหิมาฮุลลอฮฺ

จำเป็นสำหรับสตรีที่จะต้อง :

 1. มีความละอายต่อสามีของนางอย่างสม่ำเสมอ
 2. ลดสายตาของนางลงเมื่ออยู่ต่อหน้าเขา
 3. เชื่อฟังคำสั่งใช้ของเขา
 4. นิ่งเงียบในตอนที่เขาพูด
 5. ลุกขึ้นยืนในตอนที่เขามา
 6. ออกห่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขาโกรธ
 7. ลุกขึ้นไปพร้อมกับเขาในตอนที่เขาออกไป
 8. นำเสนอตัวของนางให้เเก่เขาในตอนที่เขานอน
 9. ละทิ้งการทรยศต่อเขาในตอนที่อยู่ลับหลังเขา ทั้งในเรื่องบนเตียงของเขา ทรัพย์สินของเขา เเละบ้านของเขา
 10. มีกลิ่นหอม
 11. ดูเเลปากด้วยซิว๊าก(ไม้แปรงฟัน) เเละดูเเลร่างกายด้วยชะมดเชียงเเละเครื่องหอมอยู่สม่ำเสมอ
 12. ประดับประดาอยู่สม่ำเสมอในตอนที่เขาอยู่
 13. นางจะต้องละทิ้งการนินทา
 14. ให้เกียรติครอบครัวเเละเครือญาติของเขา
 15. มองสิ่งเล็กน้อยที่ได้จากเขาให้เป็นสิ่งที่มากมาย

อ้างอิง


Most Popular

15 มารยาทที่ภรรยาควรปฏิบัติต่อสามี

โดยอิหม่ามอัซซะฮะบียฺ รอหิมาฮุลลอฮฺ จำเป็นสำหรับสตรีที่จะต้อง : มีความละอายต่อสามีของนางอย่างสม่ำเสมอลดสายตาของนางลงเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาเชื่อฟังคำสั่งใช้ของเขานิ่งเงียบในตอนที่เขาพูดลุกขึ้นยืนในตอนที่เขามาออกห่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขาโกรธลุกขึ้นไปพร้อมกับเขาในตอนที่เขาออกไปนำเสนอตัวของนางให้เเก่เขาในตอนที่เขานอนละทิ้งการทรยศต่อเขาในตอนที่อยู่ลับหลังเขา ทั้งในเรื่องบนเตียงของเขา ทรัพย์สินของเขา เเละบ้านของเขามีกลิ่นหอมดูเเลปากด้วยซิว๊าก(ไม้แปรงฟัน) เเละดูเเลร่างกายด้วยชะมดเชียงเเละเครื่องหอมอยู่สม่ำเสมอประดับประดาอยู่สม่ำเสมอในตอนที่เขาอยู่นางจะต้องละทิ้งการนินทาให้เกียรติครอบครัวเเละเครือญาติของเขามองสิ่งเล็กน้อยที่ได้จากเขาให้เป็นสิ่งที่มากมาย

ทำไมแต่งงานกันหลายคู่ ในเดือนเชาวาล ?

สารบัญหัวข้อสังเกตุเห็นมีหลายคู่แต่งงานในเดือนเชาวาลมีสุนนะห์ให้แต่งงานในเดือนเชาวาลความเชื่อที่ผิด ว่าห้ามแต่งงานในเดือนเชาวาลสรุปอีกครั้งอ้างอิง สังเกตุเห็นมีหลายคู่แต่งงานในเดือนเชาวาล เคยสังเกตุไหมว่า หลังจากเดือนเรามะฎอนมา พอผ่านวันอีดทีไร ในช่วงเดือนเชาวาลนี้ เรามักจะเห็นคู่แต่งงานกันเยอะมาก ยังไงเราก็ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวทุก ๆ...

ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีดิ้ลฟิตรี 1441 ฮ.

สารบัญเนื้อหากำหนดการดูดวงจันทร์เพื่อเข้าวันอีดิ้ลฟิตรีเชิญชมถ่ายทอดสดประกาศผลการดูดวงจันทร์ กำหนดการดูดวงจันทร์เพื่อเข้าวันอีดิ้ลฟิตรี จุฬาราชมนตรีประกาศ : จะมีการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮ.ศ. 1441 (วันอีดิลฟิตรี) ในวันศุกร์...

จุฬาฯ ผ่อนปรนให้ละหมาดวันอีด โดยมีเงื่อนไขดังนี้

จุฬาราชมนตรี ประกาศอนุญาตให้ละหมาดวันอีดิ้ลฟิตรี โดยมีระเบียบการปฎิบัติตามประกาศดังนี้ สารบัญเนื้อหา ประกาศจุฬาฯ ผ่อนปรนให้ละหมาดวันอีดิ้ลฟิตรีให้ตามมาตรการ ประกาศเรื่องการผ่อนปรนให้ละหมาดวันศุกร์ให้กระชับเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจหากที่ใดทำไม่ได้ ให้แจ้งละหมาดที่บ้านให้งดเลี้ยงอาหาร และกิจกรรมที่รวมตัวกันอ้างอิง ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีลฟิตร์